فرم استخدام كارشناس و مدير فروش

استخدام

در صورتی که تمایل دارید در گروه شرکت های نانو استخدام شوید لطفا بر اساس تخصص خود فرم مربوطه را انتخاب نموده و تکمیل نمایید. بعد از برسی فرم های ارسالی در صورتی که صلاحیت شما تایید شود و شرکت به نیروی جدیدی در زمینه کاری شما نیاز داشته باشد با شما تماس خواهیم گرفت
فرم استخدام كارشناس و مدير فروش

شما مي توانيد فرم را تكميل نماييد


اين ركوردي است كه هنوز ذخيره نشده است.

براي ذخيره تغييرات دگمه ي ذخيرهرا فشار دهيد.

اطلاعـــــــــــــــــــــــــــات شخصـــــــــــــــــــــــــی*
نام*
نام خانوادگی*
نام پدر*
شماره شناسنامه*
تاریخ تولد*
محل تولد*
صادره*
تابعیت*
وضعیت تاهل*
  
آدرس کامل منزل فعلی*
ایمیل*
شماره تماس*
شماره همراه*
خـــــــــــدمت وظیــــــــــــــفه*
خدمت وظیفه عمومی*
     
نوع فعالیت*
تحصیـــــــــــــــــــــــــلات*
مدرک تحصیلی*
      
رشته تحصیلی*
محل اخذ مدرک*
معدل آخرین مدرک تحصیلی*
گواهینامه و دوره های آموزشی*
میزان تسلــــــــط به زبان خارجـــی
زبان اول*
میزان تسلط*
   
زبان دوم*
میزان تسلط*
   
اطلاعــــــات عمــــــومـــــی
راهنمای شما در مراجعه به این شرکت چه شخصی یا ارگانی بوده است؟*
تجربه کار و سابقـــــه مفـــید*
علت ترک کار
سابقه بیمه
نام مسئول
سمت
سال اشتغال
مدت اشتغال
نام محل کار
آیا امکان سپردن ضمانت معتبر (ضامن معتبر،چک یا سفته) را دارید؟*
  
آیا توانایی انجام سفر، اقامت و کار در شهرستان ها را دارید؟*
  
مبلغ حقوق درخواستی*
لطفا میزان تسلط خود را در هر یک از زمینه های زیر دقیقا مشخص نمایید
سیستم عامل XP, Vista. Seven*
    
Word*
    
Excel*
    
PowerPoint*
    
Outlook*
    
PhotoShop*
    
فروش و نصب دستگاه های دیتا پروژکتور*
    
بایگانی و امور اداری*
    
فروش و بازاریابی*
    
اطلاعات دیگری که ممکن است در استخدام شما موثر باشد را ذیلا شرح دهید*
شرایط*
اینجانب با آگاهی کامل صحت مطالب فوق را گواهی و بدینوسیله اعلام می دارم چناچه نکاتی در این پرسشنامه برخلاف حقیقت ذکر یا مواردی را کتمان کرده باشم این درخواست باطل و در صورت استخدام شرکت مجاز خواهد بود بلافاصله به خدمت اینجانب خاتمه دهد و در این صورت حق هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می نمایم.
بدیهی است در صورت تایید استخدام اینجانب موظف و مکلف به رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های داخلی و قوانین کار و تامین اجتماعی می باشم.
 
تاریخ انقضا*
*